นางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2566 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด

28 เมษายน 2566